Programový výbor

Vedecká sekcia

 • prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
 • doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
 • doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.

Didaktická sekcia

 • doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
 • doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
 • doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
 • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Organizačný výbor

 • doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
 • doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
 • doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
 • Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
 • Ing. Martin Záborský