Účastníci konferencie môžu pripraviť vystúpenia v rozsahu 10, 15 alebo 20 minút.

Abstrakt prihláseného referátu (max. na 1 stranu A4) treba poslať do 8. 11. 2023 v textovom editore Word (stiahnuť šablónu pre písanie abstraktu) alebo v TeX-u (stiahnuť šablónu pre písanie abstraktu v TeXu) na adresu:

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (mariana.marcokova@gmail.com)

aj na adresu

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk)

(Šablóna pre písanie abstraktu v formáte.pdf)

Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení vášho referátu do programu.

Tiež sú vítané články na aktuálne témy, ktoré budú uverejnené v zborníku konferencie.