Vážení kolegovia!

Pozývame Vás na

52. – 53. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

ktorá sa uskutoční v Jasnej pod Chopkom v dňoch 25. 11. – 28. 11. 2021 v hoteli Družba (druzbahotel.sk).

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

Veronika Hubeňáková (Matematický ústav UPJŠ, Košice), Roman Nedela (Matematický ústav SAV), Antonín Slavík (Univerzita Karlova, Praha), Mária Trnovská (Univerzita Komenského, Bratislava), Mário Ziman (Fyzikálny ústav SAV)

Okrem týchto prednášok súčasťou programu budú aj krátke referáty účastníkov a workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ. Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu: mariana.marcokova@gmail.com, aj na adresu maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk .

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie: www.konferenciajasna.sk

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe počas celej konferencie je 210,00 €, vložné do 31.10.2021 je 70 € pre členov JSMF a 80 € pre nečlenov JSMF.

Ak máte záujem zúčastniť sa 52. – 53. konferencie slovenských matematikov, môžete sa prihlásiť na www.konferenciajasna.sk, prípadne pošlite prihlášku na adresu:

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
KAM SjF ŽU
Univerzitná 1
010 26 Žilina
e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk
tel. : 041 / 513 4988

Za programový výbor
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.

Za organizačný výbor
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.