Vážení kolegovia!

Pozývame Vás na

53. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

ktorá sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 23. 11. – 26. 11. 2023 v hoteli Alexandra Wellness (alexandrawellnesshotel.sk).

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

  • Tomasz Czyzycki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Lukáš Lafférs, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Alena Šolcová, České vysoké učení technické v Praze
  • Ivan Žežula, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pre blok: Kurikulárne zmeny v matematike na ZŠ2

  • Soňa Čeretková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Mária Slavíčková, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Katarína Žilková, Univerzita Komenského v Bratislave

Okrem týchto prednášok súčasťou programu budú aj krátke referáty účastníkov a workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ. Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu: mariana.marcokova@gmail.com, aj na adresu maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk .

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie: www.konferenciajasna.sk

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe počas celej dĺžky konania konferencie je 270 EUR (viac informácií o poplatkoch).

Ak máte záujem zúčastniť sa 53. konferencie slovenských matematikov, môžete sa prihlásiť na www.konferenciajasna.sk, prípadne pošlite prihlášku na adresu:

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
KAM SjF ŽU
Univerzitná 1
010 26 Žilina
e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk
tel.: 041 / 513 4963

Za programový výbor
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.

Za organizačný výbor
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.