Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia JSMF

Výbor SMS – sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  25. 11. – 28. 11. 2021

52. – 53. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní: 

  • Veronika Hubeňáková (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ)
  • Roman Nedela (Matematický ústav SAV)
  • Antonín Slavík (Univerzita Karlova, Praha)
  • Mária Trnovská (Univerzita Komenského, Bratislava)
  • Mário Ziman (Fyzikálny ústav SAV)

Konferencia sa bude konať v Hoteli **** Družba podľa aktuálne platných opatrení Covid Automatu.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na sprísnenie podmienok účasti na konferencii podľa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku.