Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia JSMF

Výbor SMS – sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  23. 11. – 26. 11. 2023

53. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Liptovskom Jáne

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

  • (budú upresnení neskôr)

Konferencia sa bude konať v hoteli Alexandra Wellness v Liptovskom Jáne.