50. konferencia slovenských matematikov

 

 

Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline
 
Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMFVýbor SMS - sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  22. 11. - 25. 11. 2018

 

 

50. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom
 
 
Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:
 

Ján Čižmár (Trnavská univerzita), Juraj Hromkovič (ETH Zürich, Švajčiarsko), Stanislav Jendroľ (UPJŠ Košice), Martina Litschmannová (VŠB v Ostrave, ČR), Ivan Melo (Žilinská univerzita), Marián Slodička (Ghent University, Belgicko), Pavol Zajac (STU v Bratislave).


 
Konferencia sa bude konať v Hoteli *** SOREA SNP .