52. konferencia slovenských matematikov

 

 

Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline
 
Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMFVýbor SMS - sekcia JSMF a pobočka JSMF v Žiline spolu s matematickými katedrami Žilinskej univerzity oznamujú, že

 

 

52. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom
bude spojená s 53. konferenciou slovenských matematikov a uskutoční sa na jeseň 2021.