49. konferencia slovenských matematikov

 

 

Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline
 
Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMFVýbor SMS - sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  23. 11. - 26. 11. 2017

 

 

49. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom
 
 
 
 

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

 

Katarína Bachratá (ŽU v Žiline), Pavol Bokes (UK v Bratislave), Jana Fraasová (Spojená škola Novohradská, Bratislava), František Kardoš (Université Bordeaux), Stanislav Nagy (UK v Praze), Jozef Pócs (MÚ SAV, Košice), Jana Pócsová (TU v Košiciach). 
 
Konferencia sa bude konať v Hoteli *** SOREA SNP .