48. konferencia slovenských matematikov

 

 

Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline
 
Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMFVýbor SMS - sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  24. 11. - 27. 11. 2016

 

 

48. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom
 
 
Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:
 
Ján Bakša (TU vo Zvolene), Vojtech Bálint (ŽU v Žiline), Milan Hejný (UK v Praze), Jana Krajčiová (Gymnázium, Košice), Mária Lukáčová-Medviďová (University of Mainz), Ingrid Semanišinová (UPJŠ v Košiciach)