Kontakt

 

 

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

 

 

Katedra aplikovanej matematiky

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 1

010 26  Žilina

email: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

tel.: 041/ 513 4988

 

 

 

 

 

JSMF pobočka Žilina

Ul. 1. mája 32

010 01 Žilina

 

IČO: 319 29 389