Fórum

Jaroslava Srničková (jarkasrnickova@gmail.com), 2018-10-09 09:20:30.850360
Idem prvýkrát na túto konferenciu ako zástupca ZŠ a zároveň riaditeľka školy. Myslíte, že by som mohla mať príspevok o tom, ako využívam Office 365 vo vyučovaní matematiky, prípadne moje skúsenosti ako riaditeľky ako využívame Office 365 celkovo v škole ?
Marián Ambrozy (american4@post.sk), 2009-12-17 16:34:35.735514
Maličký návrh, v rámci celého Slovenska konferenciu viac urobiť známejšou aj na úrovni gymnázií a stredných škôl. Zďaleka nie všade sa o nej vie.
Zuzana Sedliačková (zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk), 2009-01-30 15:21:47.205590
Milé kolegyne, kolegovia, veríme, že aj vy sa už tešíte na tohtoročnú 41. konferenciu slovenských matematikov. Chceme, aby ste sa na konferencii cítili dobre, aby ste boli spokojní s programom a priebehom konferencie. Uvítame vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa konferencie, ako aj tejto internetovej stránky. Po prihlásení môžete písať priamo do tohto fóra, prípadne na moju e-mailovu adresu. Ďakujem. Zuzana Sedliačková