Celkový počet účastníkov: 3      Predbežne: 1      Záväzne: 2
Účastník Registrácia Organizácia
Sedliačková Zuzana Záväzná KAM SjF Žilinská univerzita v Žiline
Šatanková Iveta Predbežná Gymnázium
Ševčovič Daniel Záväzná Univerzita Komenského