Oznámenie o konferencii

 

Pobočka JSMF v Žiline

 

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Žilinskej univerzity v Žiline

 

Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMF

 

Vážení kolegovia!

 

Pozývame Vás na

 

50. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom

 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch  22. 11. – 25. 11. 2018 v hoteli  SOREA SNP ( www.sorea.sk – pozrieť Zoznam hotelov ) .

 

 

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

 

 Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

 

Ján Čižmár (Trnavská univerzita), Juraj Hromkovič (ETH Zürich, Švajčiarsko), Stanislav Jendroľ (UPJŠ Košice), Martina Litschmannová (VŠB v Ostrave, ČR), Ivan Melo (Žilinská univerzita), Marián Slodička (Ghent University, Belgicko), Pavol Zajac (STU v Bratislave).

 

Okrem týchto prednášok súčasťou programu budú aj krátke referáty účastníkov a workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ. Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu:  mariana.marcokova@gmail.com , aj na adresu maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk .

 

 Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie

 www.konferenciajasna.sk .

 

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe na celú konferenciu je 165,00 €, vložné do 31.10.2018 je 60 € pre členov JSMF a 70 € pre nečlenov JSMF.

Ak máte záujem zúčastniť sa 50. konferencie slovenských matematikov, môžete sa prihlásiť na www.konferenciajasna.sk, prípadne pošlite prihlášku na adresu:

 

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

KAM SjF ŽU

Univerzitná 1

010 26 Žilina

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

tel. : 041 / 513 4988        

 

         Za programový výbor                                                                       Za organizačný výbor

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.                                    Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.                                                     

 

 

Prvé oznámenie o konferencii nádete tu:

 

Stiahnuť prvé oznámenie o konferencii