Oznámenie o 51. konferencii

 

Pobočka JSMF v Žiline

 

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Žilinskej univerzity v Žiline

 

Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMF

 

Vážení kolegovia!

 

Pozývame Vás na

 

51. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom

 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch  28. 11. – 1. 12. 2019 v hoteli  Ski & Wellness Residence Družba**** (www.druzbahotel.sk) .

 

 

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

 

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

 

Lev Bukovský (UPJŠ Košice), Ivo Čáp (Žilinská univerzita v Žiline), Jozef Kiseľák (UPJŠ Košice), Michal Křížek (Matematický ústav AV ČR), Josef Molnár (Univerzita Palackého v Olomouci).

 

Súčasťou programu bude ďalej blok zameraný na vyučovanie matematiky na prvom stupni základných škôl. V jeho rámci budú prezentované skúsenosti učiteliek pracujúcich metódou VOBS, prehľad zahraničných prístupov a moderovaná diskusia k tejto problematike.

 

Ďalšou dôležitou súčasťou programu budú krátke referáty účastníkov. Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu: mariana.marcokova@gmail.com a na adresu maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk .

 

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie

www.konferenciajasna.sk .

 

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe na celú konferenciu je 180,00 €, vložné do 31.10.2019 je 70 € pre členov JSMF a 80 € pre nečlenov JSMF.

Ak máte záujem zúčastniť sa 51. konferencie slovenských matematikov, môžete sa prihlásiť na www.konferenciajasna.sk, prípadne pošlite prihlášku na adresu: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk .

 

 

Za organizačný výbor                                                                                  Za programový výbor

Božena Dorociaková                                                                    Mariana Marčoková  

bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk                                    mariana.marcokova@gmail.com                                                     

Zuzana Sedliačková                                                                                        

zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk                                                                                         

tel. : 041 / 513 4988                                                                                         

 

 

Prvé oznámenie o konferencii nádete tu:

 

Stiahnuť prvé oznámenie o konferencii