Program 50. konferencie

 

 

Program 50. konferencie slovenských matematikov

 

 

Štvrtok 22. novembra 2018

14.00 – 22.00 hod.   Príchod, prezentácia, ubytovanie, schôdze.

 

 

Piatok 23. novembra 2018

08.45 – 09.00 hod.    Otvorenie konferencie a vyhlásenie výsledkov súťaží  SMS.

Plenárna prednáška

09.00 – 10.00 hod.      M. Slodička: Some inverse problems in time-fractional

                                    evolutionary partial differential equations.                          

                                                                 

10.00 – 10.30 hod.      Prestávka na kávu.

Plenárna prednáška

10.30 – 11.30 hod.      I. Melo: Ako priblížiť časticovú fyziku stredoškolákom.                                      

 

11.30 –13.00 hod.       Prednášky ocenených „Cenou akademika

                                    Schwarza”.                                    

Obed

Plenárna prednáška

15.00 –16.00 hod.        P. Zajac: Post-kvantová kryptografia.

Plenárna prednáška

16.00 –17.00 hod.        J. Hromkovič: 5400 rokov histórie informatiky od prvej

                                     Big Data krízy a čo z toho vyplýva pre výučbu

                                     informatiky na školách.                                

 

Prihlásené referáty (17.00 – 18.10 hod.)

17.00 –17.20 hod.         P. Bokes: IPython notebook ako pomocník numerickej

                                      matematiky alebo ako zostrojiť graf svorky pomocou

                                      elementárnych funkcií.                                                                                                                 

17.20 –17.40 hod.        O. Stašová – Z. Krivá: Effect of convolutions on

                                 nonlinear tensor diffusion.

17.40 –18.00 hod.         M. Ambroz: Prehľad simulátorov šírenia lesných

                                      požiarov.                                                                                                                

18.00 –18.10 hod.         M. Langerová: Konzervatívne periodické systémy

                                      kontrolované pomocou impulzov.                    

 Večera

 

19.30 –                        Diskusia k aktuálnym otázkam výučby matematiky na     ZŠ a SŠ.  

                                                                                            

Sobota 24. novembra 2018

Plenárna prednáška

09.00 – 10.00 hod.     S. Jendroľ: Matematika, chémia a Nobelove ceny.

 

10.00 –10.30  hod.     Prestávka na kávu.

 

Plenárna prednáška

10.30 – 12.00 hod.     M. Litschmannová: Okna statistiky dokořán.

 

Prihlásené referáty (12.00 – 13.00 hod.)

12.00 –12.15 hod.      D. Babicová: Od klasickej ku deliteľnej pravdepodobnosti.

                                   

12.15 –12.30 hod.     Ç. Candan: Markov Chain Solution of 2D Breakage

                                  Population Balance Equation.                                                                      

12.30 – 12.45 hod.    E. Halušková: O monounárnych algebrách a reálnych

                                  funkciách.                           

12.45 – 13.00 hod.    M. I. Bazovský:  Geometry of Twists and their Twiggles.

 

Obed                                    

14.00 – 15.00 hod.    Schôdza Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti.

 

Prihlásené referáty (15.00 – 18.10 hod.)

15.00 –15.20 hod.      M. Repovský: Otázniky okolo povinnej maturitnej skúšky

                                   z matematiky.                                    

15.20 –15.40 hod.     J. Doboš: Lesk a bieda učebníc matematiky. 

                                                                                                

15.40 –16.00 hod.     P. Beremlijski: Math Exercises for You.                                                             

16.00 –16.20 hod.     K. Bulková – S. Čeretková:  Modulárna aritmetika 

                                  v „Šípových hodinách”.

16.20 –16.35 hod.     I. Demčáková:  Hlavolamy a spoločenské hry na hodinách

                                  matematiky.

16.35 –16.50 hod.     B. Matušková:  Mobile Learning na hodinách matematiky

                                  u žiakov 6. ročníka ZŠ.

16.50 –17.05 hod.     E. Partová:  Rozvíjanie algoritmického myslenia pomocou

                                  vzorov.

17.05 –17.20 hod.     K. Žilková:  Stavby z kociek ako interaktívne edukačné

                                  prostredie.

17.20 –17.40 hod.     P. Vondráková: Zábavné procvičování matematiky.

17.40 –18.00 hod.     M. Łazarz: On some method of teaching the predicate

                                  logic.

18.00 –18.10 hod.     V. Švecová:  Matematická úzkosť a jej vplyv na

                                   matematické vedomosti.

Večera

19.30 –                      Spoločenský večer

 

 

Nedeľa  25. novembra 2018 


Plenárna prednáška

09.30 – 10.30 hod.      J. Čižmár: Dejiny matematiky v praxi matematika.

 

10.30 – 10.45 hod.      Prestávka na odhlásenie sa z ubytovania.

 

Prihlásené referáty (10.45 – 12.00)

10.45 – 11.00 hod.       R. Hasalík: Agaréni, moudří a vzdělaní muži.

11.00 – 11.15 hod.       M. Hriňák: Začiatky nekonečného sčitovania.

11.15 – 11.35 hod.       J. Bouchala: Per partes (aneb cesta tam anebo spátky).

11.35 – 11.45 hod.       T. Šumný: O racionálnych bodoch na eliptických

                                     krivkách.

11.45 – 12.00 hod.       P. Šovčíková – L. Vargová – S. Čeretková: Dá sa

                                     „prechádzať s matematikou”?

                             

12.05 hod.                 Ukončenie konferencie.

 

Obed