Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (ďalej JSMF) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.


Slovenská matematická spoločnosť

Slovenská matematická spoločnosť je sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF).