Poplatky 2017

 

Platby možno uhradiť:

a) príkazom na účet č. 0076510074/0900 variabilný symbol 049 v Slovenskej sporiteľni, pobočka Žilina (názov účtu je "Jednota slovenských matematikov a fyzikov Žilina"). Pre účastníkov z ČR uvádzame IBAN : SK29 0900 0000 0000 7651 0074 , BIC (SWIFT): GIBASKBX ,b) poštovou poukážkou tiež na vyššie uvedené číslo účtu v Slovenskej sporiteľni.


Poplatky boli určené takto:

 


Pobytové náklady:

na 1 deň (1 nocľah)        55 ,- EUR

na 2 dni (2 nocľahy)     110 ,- EUR

na 3 dni (3 nocľahy)     165 ,- EUR

 

Pobytové náklady zahŕňajú ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, občerstvenie a spoločenský večer.
V prípade, že budete požadovať ubytovanie v jednolôžkovej izbe - doplatok na 1 nocľah je 14 ,- EUR.Konferenčný poplatok,
ktorým sa uhradia všetky výdavky spojené s prípravou a organizovaním konferencie, konferenčnými materiálmi a realizáciou podujatia je:

      do 31. 10. 2017                                                                    po 31. 10. 2017

_________________________________________________________________

  60,- EUR  (pre členov JSMF)                                                 65,- EUR  (pre členov JSMF)

  70,- EUR (pre nečlenov JSMF)                                              75,- EUR (pre nečlenov JSMF)

 

 

 

Účastníci konferencie zo základných a stredných škôl môžu požiadať o finančnú podporu účasti na konferencii. V prípade záujmu o túto podporu kontaktujte:

 

Zuzana Sedliačková

 

email: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk