Poplatky 2019

 

Platby možno uhradiť:

a) príkazom na účet:

 

IBAN : SK29 0900 0000 0000 7651 0074, BIC (SWIFT): GIBASKBX

variabilný symbol 051 v Slovenskej sporiteľni, pobočka Žilina (názov účtu je "Jednota slovenských matematikov a fyzikov Žilina"),b) poštovou poukážkou tiež na vyššie uvedené číslo účtu v Slovenskej sporiteľni.


Poplatky boli určené takto:

 


Pobytové náklady:

na 1 deň (1 nocľah)        60 ,- EUR

na 2 dni (2 nocľahy)     120 ,- EUR

na 3 dni (3 nocľahy)     180 ,- EUR

 

Pobytové náklady zahŕňajú ubytovanie v dvojlôžkovej izbe a občerstvenie  .
V prípade, že budete požadovať ubytovanie v jednolôžkovej izbe - doplatok na 1 nocľah je 14 ,- EUR.Konferenčný poplatok,
ktorým sa uhradia všetky výdavky spojené s prípravou a organizovaním konferencie, konferenčnými materiálmi a realizáciou podujatia je:

      do 31. 10. 2019                                                                    po 31. 10. 2019

_________________________________________________________________

  70,- EUR  (pre členov JSMF)                                                 75,- EUR  (pre členov JSMF)

  80,- EUR (pre nečlenov JSMF)                                              85,- EUR (pre nečlenov JSMF)