Poplatky 2018

 

Platby možno uhradiť:

a) príkazom na účet:

 

IBAN : SK29 0900 0000 0000 7651 0074, BIC (SWIFT): GIBASKBX

variabilný symbol 050 v Slovenskej sporiteľni, pobočka Žilina (názov účtu je "Jednota slovenských matematikov a fyzikov Žilina"),b) poštovou poukážkou tiež na vyššie uvedené číslo účtu v Slovenskej sporiteľni.


Poplatky boli určené takto:

 


Pobytové náklady:

na 1 deň (1 nocľah)        55 ,- EUR

na 2 dni (2 nocľahy)     110 ,- EUR

na 3 dni (3 nocľahy)     165 ,- EUR

 

Pobytové náklady zahŕňajú ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, občerstvenie a spoločenský večer.
V prípade, že budete požadovať ubytovanie v jednolôžkovej izbe - doplatok na 1 nocľah je 14 ,- EUR.Konferenčný poplatok,
ktorým sa uhradia všetky výdavky spojené s prípravou a organizovaním konferencie, konferenčnými materiálmi a realizáciou podujatia je:

      do 31. 10. 2018                                                                    po 31. 10. 2018

_________________________________________________________________

  60,- EUR  (pre členov JSMF)                                                 65,- EUR  (pre členov JSMF)

  70,- EUR (pre nečlenov JSMF)                                              75,- EUR (pre nečlenov JSMF)

 

 

 

 

Účastníci konferencie zo základných a stredných škôl môžu požiadať o finančnú podporu účasti na konferencii. V prípade záujmu o túto podporu kontaktujte:

 

Zuzana Sedliačková

 

email: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk