Organizačný a programový výbor 2019

 

 

Organizačný výbor

 

Božena Dorociaková
Mária Kúdelčíková
Mariana Marčoková
Zuzana Sedliačková
Martin Záborský


Programový výbor

 

Vedecká sekcia
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
 
Didaktická sekcia
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.