Organizačný a programový výbor 2018

 

 

Organizačný výbor

 

doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
Ing. Martin Záborský


Programový výbor

 

Vedecká sekcia
prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
 
Didaktická sekcia
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
RNDr. František Kosper
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Mgr. Zdenko Kucharik