Organizačný a programový výbor 2017

 

 

Organizačný výbor

 

doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
Ing. Martin ZáborskýProgramový výbor

 

Vedecká sekcia
prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
 
Didaktická sekcia
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
RNDr. František Kosper
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.