Prihlásené referáty

 


Účastníci konferencie môžu pripraviť vystúpenia v rozsahu 10, 15 alebo 20 minút.


Abstrakt prihláseného referátu (max. na 1 stranu A4) treba poslať do 11. 11. 2019 v textovom editore Word (stiahnuť šablónu pre písanie abstraktu) alebo v TeX-u (stiahnuť šablónu pre písanie abstraktu v TeXu) na adresu:


mariana.marcokova@gmail.com                 doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.

 

aj na adresu

 

maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk               doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

 

 

 

(Šablóna pre písanie abstraktu v formáte .pdf)

 

 

Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení vášho referátu do programu.

 

Tiež sú vítané články na aktuálne témy, ktoré budú uverejnené v zborníku konferencie.