Prvé oznámenie o konferencii

 

Pobočka JSMF v Žiline

 

Katedra matematiky a Katedra aplikovanej matematiky Žilinskej univerzity v Žiline

 

Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMF

 

Vážení kolegovia!

 

Pozývame Vás na

 

46. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Jasnej pod Chopkom

 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 20. 11. -23. 11. 2014 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba****

( www.druzbahotel.sk ).

 

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

 

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

 

Peter Frolkovič (STU v Bratislave), Šárka Gergelitsová (Gymnázium Benešov, ČR), Jozef Hanč (UPJŠ Košice), Tomáš Holan (UK v Praze, ČR), Jaroslav Jaroš (UK v Bratislave), Luboš Pick (UK v Praze, ČR), Peter Richtárik (University of Edinburgh, UK)

 

Okrem týchto prednášok súčasťou programu budú aj krátke referáty účastníkov a workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ.

Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu mariana.marcokova@fpv.uniza.sk .

 

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie www.konferenciajasna.sk .

 

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe na celú konferenciu je  144,00  , vložné do 31.10.2014 je 50 € pre členov JSMF a 60 € pre nečlenov JSMF.

 

Ak máte záujem zúčastniť sa 46. konferencie slovenských matematikov, môžete sa do 20.10.2014 predbežne prihlásiť na www.konferenciajasna.sk, prípadne pošlite predbežnú prihlášku na adresu:

 

 

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

KAM SjF ŽU

Univerzitná 1

010 26 Žilina

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

tel. : 041 / 513 4988041 / 513 4988           

 

Za programový výbor                                          Za organizačný výbor

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.                    Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

 

 

 

Prvé oznámenie o konferencii nádete tu:

 

Stiahnuť prvé oznámenie o konferencii