Správa o činnosti pobočky JSMF Žilina za roky 2005-2008

 

Správu o činnosti pobočky JSMF v Žiline za roky 2005-2008 si môžete stiahnuť tu.