Slovenská matematická spoločnosť

Slovenská matematická spoločnosť je sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF). Jej základným poslaním je podporovať rozvoj a uplatňovanie matematiky. Je to dobrovoľná organizácia, ktorá udržuje kontakt a poskytuje služby celej matematickej obci, matematickým inštitúciam a ich funkcionárom.

sms.savbb.sk