Jednota slovenských matematikov a fyzikov

 

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (ďalej JSMF) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
JSMF vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied.

www.jsmf.eu